Gå til hovedindhold

Beboer- og pårørenderåd på Solgaven

Beboer- og pårørenderåd på Solgaven i Næstved.

Billede af en hvid bænk, et bord og en blomst på Solgaven Næstved

Indhold

  Der er et beboer- og pårørenderåd på Solgaven. Beboerne informeres og høres via rådet om de væsentlige forhold på Solgaven. Efter hvert af rådets møder er der et fællesmøde for alle beboerne. Beboer og pårørenderådet har til opgave at fungere som talerør for beboere i spørgsmål af fælles interesse og komme med forslag til tilrettelæggelse af Solgavens dagligdag. Beboerrådsformanden er også medlem af Solgavens  2bestyrelser.

  Solgavens bestyrelse for servicedelen er sammensat af alle interessenter og er repræsenteret ved Næstved Kommune med 2 medlemmer, Dansk Blindesamfund med 2 medlemmer, en repræsentant fra personalet, beboerrådsformanden samt forstanderen. 
  Derudover er der en bestyrelse for bo-delen, som varetager beboernes interesser. I boligdelens bestyrelse sidder de samme 2 repræsentanter fra Dansk blindesamfund og beboerrådsformanden samt 2 andre valgte beboere.
  Den daglige ledelse forestås af Solgavens forstander Gitte Olsen, der altid er interesseret i gode råd til forbedringer og nye initiativer samt dialog.

  Formålet med rådet er at give beboere og pårørende mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på hverdagslivet på Solgaven.

  • Et forum for dialog om tilrettelæggelse af den daglige pleje-og omsorgsindsats
  • Planlægning og koordinering af aktivitetstilbud med baggrund i beboernes behov
  • Hørring i forbindelse med tilsynsrapporter og årsrapport
  • Ansættelse af nyt personale
  • Nyanskaffelse af møbler, udsmykning
  • Større renoveringer
  • Beplantning

   Beboer og pårørenderådet kan ikke behandle enkelte sager.

   Beboer- og Pårørenderådets arbejde skal være i overensstemmelse med de politiske og Solgavens mål, som er besluttet af bestyrelsen.

   BPR refererer til Solgavens bestyrelse.

  Læs mere om Solgavens botilbud