Gå til hovedindhold

Praktisk information

Få svar på alle spørgsmål angående dagligdagen og det praktiske hos Solgaven i Næstved.

Skilt hvor der står Solgaven Næstved og med en sommerfugl med en græsplæne bagved

Indhold

  Solgavens køkken har stor betydning for beboere og daggæster. Her lægges vægt på at måltidet opleves rart, smagfuldt og trygt. Når køkkenet laver den hjemmelavede mad kommer duften ud i huset og alle sanser kommer i spil. Solgavens kost og måltidspolitik lægger op til sund, nærende og afvekslende kost, hvor der er mulighed for at efterkomme ønsker og særlige behov. Der gøres meget ud af festlige arrangementer og opretholdelse af traditioner.

  Solgavens administration har åben alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00 – 16.00. Fredag kl. 8.00 – 13.00. Her kan du få hjælp til alt omkring økonomi, bankservice med mere.

  Solgavens kiosk har åbent 2 dage om ugen. Her fås et bredt udvalg af sødt, drikkevarer med mere.

  Den ugentlige rengøring af boligen varetages af Solgavens egne rengøringsassistenter og Solgaven sørger også for tøjvask.
  På Solgaven, er der to viceværter, der klarer de håndværksmæssige opgaver samt pasning af de udvendige arealer, så Solgaven altid fremstår pæn og indbydende.

  Der kommer ugentlig frisør og fodterapeuter på Solgaven. 

  Omsorgstandplejen kommer på Solgaven. Det er en ydelse, der skal visiteres til. 

  I samarbejde med Synscentralen er der mulighed for særlige hjælpemidler. Post omdeles og vi læser den gerne op.

  Vi kan vejlede og hjælpe omkring høreomsorg.

  På Solgaven er der tilknyttet en huslæge, der kommer en gang om ugen. Du har mulighed for at vælge huslægen, når du flytter ind. Du kan også vælge at beholde din egen læge, hvis du kommer fra Næstved. Er du tilflytter fra en anden kommune, er vi gerne behjælpelige med at vælge ny læge. 

  Solgaven er et uddannelsessted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende samt ernæringsassistentelever. Derudover, finder vi det er vigtigt, at hjælpe andre borgere videre i livet, så vi har også plads til virksomhedspraktikanter, borgere i arbejdsprøvning og borgere i job med løntilskud.

  Botilbuddet er efter lov om almenboligloven § 105 stk. 2med tilknyttede servicearealer. Der betales husleje, á conto varme, el og vand. Der kan søges boligstøtte og varmetilskud. Derudover er der mulighed for at tilkøbe forskellige servicepakker.

  Blinde og svagsynede har fortrinsret. Her menes at du skal have en synsrest på 6/60 eller derunder på bedste øje. Et nedsat kontrastsyn kan også betyde at du er social og praktisk blind. Det er lidt forskelligt fra kommune til kommune, hvordan der visiteres. Er du medlem af Dansk Blindesamfund, opfylder du synskriteriet og ellers skal en øjenlæge vurdere dit synshandicap, som dokumentation og vedlægges din ansøgningen.

  Bor du i Næstved Kommune og er selvhjulpen og derved selv kan transportere dig, har du mulighed for at blive daggæst på Solgaven. Synskriteriet er 6/60 eller derunder på bedste øje. Der kan også være mulighed for visitation til kørsel.

  Til § 104-tilbuddet kræves der visitation fra din hjemkommune, hvor optagelse sker i et samarbejde med hjemkommunen, Næstved Kommune og Solgaven. Der kan rekvireres pjece om ungetilbuddet på Solgaven.

  Ønsker du at flytte ind på Solgaven, skal du søge i din hjemkommune. Afgørelsen træffes i et samarbejde mellem din hjemkommune, Næstved Kommune og Solgaven. Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Solgavens forstander, der vil være behjælpelig med at vejlede, og du er naturligvis velkommen til at få en rundvisning. Solgaven har eget ansøgningsskema.

  Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at ringe på tlf. 5588 2400.

   

  Læs mere om Solgavens tilbud