Gå til hovedindhold

Aflastningsplads

Solgaven Næstved tilbyder aflastningsplads efter servicelovens § 84 som tilbydes til blinde og svagsynede borgere fra andre kommuner end Næstved. Her kan du få et ophold med daglig pleje og omsorg, samtidig med at du får mulighed for at deltage i Solgavens aktiviteter. Der arbejdes rehabiliterende og personcentreret

Medarbejder på Solgaven står ved beboer, der sidder ned og cykler. Støtter med hånden på ryggen.

Indhold

  Har du brug for et aflastningsophold på Solgaven Næstved er dine individuelle behov i fokus. Du vil modtage daglig pleje og omsorg med udgangspunkt i dine behov og ønsker. Dine nære relationer er også velkomne på Solgaven hele døgnet.

  At den enkelte beboer/gæst oplever, at Solgaven er et rart og trygt sted at bo og gæste, hvor specialet er i fokus. At der med viden og indsigt i synshandicappet kan tilbydes et aktivt socialt liv, hvor der tages individuelle hensyn med medinddragelse af beboerne og de pårørendes ressourcer. Hvor der er en høj grad af oplevet livskvalitet og faglighed, hvor maden er sund, velsmagende og produceres i Solgavens køkken.

  Vinterhaven er et akustisk rum med frodige planter, en voliere og et vandbassin.

  Det betyder meget, at der er mulighed for at opretholde et socialt liv. Der tilbydes aktiviteter alle hverdage formiddag og eftermiddag. Af tilbud kan nævnes gymnastik, oplæsning, filmaften, banko, mulighed for gudstjeneste en gang om måneden, musik og quiz samt gå og cykel ture. Solgaven har også frivillige tilknyttet. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde muligheder, så der er mulighed for at få en indholdsrig og varieret hverdag.

  Relations arbejde og måden der kommunikeres på, er meget vigtige værdier på Solgaven, hvor der er stor fokus på det gode samarbejde mellem beboerne, daggæsterne og alle andre der gæster eller samarbejder med Solgaven. Der er stor med- og selvbestemmelse hos beboerne, og der lyttes til hvad beboerne ønsker. Personalet fungerer som beboernes bindeled til omverdenen og arbejder kompenserende for synshandicappet. Metoderne i den blindpædagogiske referenceramme udvikles kontinuerligt. Herved gives de bedste mulige vilkår for beboere med et synshandicap, hvor der også lægges stor vægt på at medarbejdere og beboere også er sammen til fælles glæde. Vi fejrer og giver hverdagen et andet tvist ved enhver given lejlighed. Livet skal give mening for den enkelte og livskvaliteten skal være så høj som mulig.

  Læs mere om Solgavens tilbud