Gå til hovedindhold

Botilbud hos Solgaven

Bliv her nysgerrig på, hvad Solgaven Næstved tilbyder til blinde og svagsynede beboere.

Medarbejder på Solgaven Næstved viser omsorg ved at holde sin arm om en beboer i kørestol

Indhold

  Solgaven er  nyrenoveret i 2010, og opført i stueplan og bygget sammen med en fælles bygning, der har vinterhave, pejsestue, café, kiosk, aktivitets- og motionsområde, frisør, omsorgstandpleje, køkken og kontorer. Solgaven er placeret i naturskønne omgivelser i Næstved, og har et stort haveanlæg. Et af Solgavens varetegn, er den skønne vinterhave man møder, når man kommer ind. Den er et akustisk rum med frodige planter, en fuglevoliere, et piblende vandbassin og hyggekroge. I servicearealerne er der ledelinjer i gulvene, og der er et gelænder rundt i områderne. Der er på Solgaven skabt et oplevelsesrigt, varieret og sansestimulerende miljø idet der bevidst er arbejdet med forskellige lofthøjder, af forskellige materialer, der sammen med en blanding af hårde og bløde vægoverflader giver beboerne/daggæsterne en fornemmelse af rummene.

  Alle boliger har en udgang til egen terrasse.

  Solgaven forsøger at skabe et oplevelsesrigt og varieret miljø med en afslappet og rolig atmosfære.

  Beboer på Solgaven Næstved plukker friske tomater af egen avl

  Når man ikke ser så godt, er det dejligt at få andre sanseoplevelser.

  På Solgaven holder vi meget ud af at fejre alle højtider.

  Det er vigtigt, at der tages  udgangspunkt i den enkelte beboers ønsker i forhold til at opnå størst mulig grad af livskvalitet hver dag.

  Solgaven har mange frivillige tilknyttet, som er med til at gøre en stor positiv forskel i hverdagen.

  Hvert år udarbejdes der mål for året, hvor beboerne medinddrages.

  Solgaven er et hjem, hvor ord som nysgerrighed, trivsel, engagement og faglighed  vægtes meget højt. Det er meget vigtigt, at vi lytter og finder løsninger sammen, så det er i respekten for hinanden og i dialogen, at vi sammen finder løsninger.

  Vi arbejder udover Solgavens egne visioner og mål også efter Næstved Kommunes visioner, strategier, mål og aftaler. Herunder et  ledelses og medarbejdergrundlag. De overordnet værdier er: Dialog, helhed og tillid.

  At den enkelte beboer/gæst oplever, at Solgaven er et rart og trygt sted at bo og gæste, hvor specialet er i fokus. At der med viden og indsigt i synshandicappet kan tilbydes et aktivt socialt liv, hvor der tages individuelle hensyn med medinddragelse af beboerne og de pårørendes ressourcer. Hvor der er en høj grad af oplevet livskvalitet og faglighed, hvor maden er sund, velsmagende og produceres i Solgavens køkken.

  Det betyder meget, at der er mulighed for at opretholde et socialt liv. Der tilbydes aktiviteter alle hverdage både formiddag og eftermiddag. Af tilbud kan nævnes gymnastik, oplæsning, filmeftermiddag, banko, mulighed for gudstjeneste en gang om måneden, musik og quiz samt gå og cykel ture. Solgaven har frivillige tilknyttet. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde forskellige aktiviteter, så der er mulighed for at få en indholdsrig og varieret hverdag.

  Relations arbejde og måden der kommunikeres på, er meget vigtige værdier på Solgaven, hvor der er stor fokus på det gode samarbejde mellem beboerne, daggæsterne og alle andre der gæster eller samarbejder med Solgaven. Der er stor med- og selvbestemmelse hos beboerne, og der lyttes til hvad beboerne ønsker. Personalet fungerer som beboernes bindeled til omverdenen og arbejder kompenserende for synshandicappet. Metoderne i den blindpædagogiske referenceramme udvikles kontinuerligt. Herved gives de bedste mulige vilkår for beboere med et synshandicap, hvor der også lægges stor vægt på, at medarbejdere og beboere også er sammen til fælles glæde. Vi fejrer og giver hverdagen et andet tvist ved enhver given lejlighed. Livet skal give mening for den enkelte og livskvaliteten skal være så høj som mulig.

  Samarbejdet med pårørende vægtes meget højt på Solgaven. Solgaven har et Beboer- og pårørenderåd, som forstanderen mødes med ca. 10 gange om året. Efterfølgende er der et fællesmøde for alle beboerne, hvor referatet læses op, og hvor der er plads til dialog om dagligdagen. Det er vigtigt for os at indgå i et samarbejde, hvor der er en god dialog, så der opleves, at der lyttes til den enkelte og at der opleves respekt omkring ønsker. Der er ingen faste besøgstider. Det er muligt at købe mad og drikkelse. 2 gange om året holdes der et cafe arrangement for de pårørende.

  Sansehaven er en vinterhave med et akustisk rum med frodige planter, en voliere og et vandbassin.

  Solgaven har eget køkken og fremstiller sund og nærende kost. Der tages naturligt hensyn til synshandicappet i forbindelse med måltiderne. Det er muligt at spise i egen bolig, i fællesområderne eller i Caféen. Der er mulighed for diætkost og medindflydelse på forslag til menu plan. Der udarbejdes en menuplan for en måned ad gangen og der tages højde for, hvilke retter, som beboerne ønsker. Der spises varm mad til middag, hvor der serveres 2 retter. Vi tilbyder kold mad til aften, rugbrød og derudover suppe og en ostemad. Andre gange vil der være en lun ret. Du kan få meget mere at vide ved henvendelse til Solgaven.

  Kosten koster kr. 3100/måned.

  Læs mere om Solgavens botilbud