Gå til hovedindhold

Om Solgaven Næstved

Solgaven Næstved er et godt og trygt botilbud, når synet svigter. Få en aktiv hverdag og mød nye venner i rare omgivelser.

Her ses indgangen til Solgaven Næstved om sommeren, med flotte grønne buske og lilla syrener, der hænger ned fra træerne

Indhold

  Der bor 65 beboere, fra hele landet, på Solgaven i Næstved. Her er målet, at hver enkelt kan leve det liv, som de ønsker. Målet er at alle kan have det rart og trygt, fordi hverdagen leves i egen bolig med stor indflydelse på egen hverdag og med respekt for den enkelte. Dette, kombineret med et stort tilbud af aktiviteter og hyggeligt socialt samvær.

  Solgaven har en gæstebolig, som der skal visiteres til af hjemkommunen.

  Solgaven er et bo- og aktivitetscenter for blinde og svagsynede samt et mindre område for beboere med specielle behov som fx demenssygdom. Vi er et levende hus, hvor vi dagligt har borgere ude fra. Vi kører ud til enkelte borgere, der bor i eget hjem uden for Solgaven i form af en visiteret § 85 ydelse.

  Vi har i samarbejde med 2 andre solgavehjem en specieltilrettelagt 8 dages uddannelse i forhold til specialet. Alle nyansatte får også en 2 dages introduktion til specialet, når de ansættes her på Solgaven i Næstved.

  Mange beboere på Solgaven er dobbelt sanseudfordret ved både at have et syns og et hørehandicap.

  Medarbejderne er specialuddannede til at støtte, hjælpe og motivere blinde og svagsynede. Vi evner også at støtte, guide og hjælp beboere med dobbeltsansetab og andre funktionsnedsættelser.

  Solgavens vision

  At den enkelte beboer/gæst oplever, at Solgaven er et rart og trygt sted at bo og gæste, hvor specialet er i fokus. At der med viden og indsigt i synshandicappet kan tilbydes et aktivt socialt liv, hvor der tages individuelle hensyn med medinddragelse af beboerne og de nære relationers ressourcer. Hvor der er en høj grad af oplevet livskvalitet og faglighed, hvor maden er sund, velsmagende og produceres i Solgavens køkken.

  Læs mere om Solgavens tilbud