Gå til hovedindhold

Botilbud for borgere med demenssygdom

Botilbud for borgere med demenssygdom

Demens området i baghaven, en dejlig sommerdag på Solgaven Næstved

Indhold

  Solgavens skærmede område for beboere med et synshandicap og fx en demenssygdom, kræver meget trygge rammer og kendte medarbejdere samt en veltilrettelagt og overskuelig hverdag. Det er nødvendigt for, at den enkelte beboer kan trives bedst muligt.
  Der lægges i området med beboere der har en demenssygdom særlig vægt på et tæt samarbejde med de nære relationer
  Vi har indrettet området med gamle velkendte ting i et afgrænset område, der giver beboerne den størst mulige frihed. Beboeren kan naturligvis også benytte Solgavens øvrige aktiviteter, hvis det er muligt. Her lægges også stor vægt på et tæt samarbejde med de pårørende.
  Kontakt os og få yderligere oplysninger og materiale omkring denne mulighed. 

  At den enkelte beboer/gæst oplever, at Solgaven er et rart og trygt sted at bo og gæste, hvor specialet er i fokus. At der med viden og indsigt i synshandicappet kan tilbydes et aktivt socialt liv, hvor der tages individuelle hensyn med medinddragelse af beboerne og de pårørendes ressourcer. Hvor der er en høj grad af oplevet livskvalitet og faglighed, hvor maden er sund, velsmagende og produceres i Solgavens køkken.

  Vinterhaven er et akustisk rum med frodige planter, en voliere og et vandbassin.

  Det betyder meget, at der er mulighed for at opretholde et socialt liv. Der tilbydes aktiviteter alle hverdage formiddag og eftermiddag. Af tilbud kan nævnes gymnastik, oplæsning, filmaften, banko, mulighed for gudstjeneste en gang om måneden, musik og quiz samt gå og cykel ture. Solgaven har også frivillige tilknyttet. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde muligheder, så der er mulighed for at få en indholdsrig og varieret hverdag.

  Relations arbejde og måden der kommunikeres på, er meget vigtige værdier på Solgaven, hvor der er stor fokus på det gode samarbejde mellem beboerne, daggæsterne og alle andre der gæster eller samarbejder med Solgaven. Der er stor med- og selvbestemmelse hos beboerne, og der lyttes til hvad beboerne ønsker. Personalet fungerer som beboernes bindeled til omverdenen og arbejder kompenserende for synshandicappet. Metoderne i den blindpædagogiske referenceramme udvikles kontinuerligt. Herved gives de bedste mulige vilkår for beboere med et synshandicap, hvor der også lægges stor vægt på at medarbejdere og beboere også er sammen til fælles glæde. Vi fejrer og giver hverdagen et andet tvist ved enhver given lejlighed. Livet skal give mening for den enkelte og livskvaliteten skal være så høj som mulig.

  Solgavens demenstilbud koster 1694 kr. pr. døgn.

  Læs mere om Solgavens tilbud