Gå til hovedindhold

Aktivitets- og samværstilbud

På Solgaven i Næstved har vi et visiteret aktivitets- og samværstilbud for blinde og svagsynede i §104. Her kan du med et synshandicap, som bor i eget hjem, komme i dagtimerne og deltage i forskellige former for aktiviteter og socialt samvær. Du skal visiteres til tilbuddet.

Højbed med grønne urter i haven på Solgaven med grønt græs omkring

Indhold

  På Solgaven i Næstved er et visiteret aktivitets- og samværstilbud for blinde og svagsynede i §104. Her kan du med et synshandicap, som bor i eget hjem, komme i dagtimerne og deltage i forskellige former for aktiviteter og socialt samvær.

  Vi har fokus på at motivere, guide, støtte og styrke dig som person. Vi tilbyder aktiviteter som madlavning og teorier og dialoger om sund mad, fysisk træning, håndarbejde og socialt samvær.

  Vi lægger vægt på et velfungerende, trygt og tillidsfuldt miljø, så du også kan skabe nye venskaber.

  Solgaven er indrettet specielt for blinde og svagsynede. Der er taget hensyn til, at her færdes mennesker, som orienterer sig ved hjælp af andre sanser end synet. Vi der arbejder på Solgaven er særligt uddannet i at arbejde kompenserende for synshandicappet, på naturlig måde, så du har mulighed for, at være kreativ og aktiv.

  Tilbuddet er åbent mandag til fredag fra kl. 9.00 – kl.16.00. Der kræves visitation til tilbuddet.

  At den enkelte beboer/gæst oplever, at Solgaven er et rart og trygt sted at bo og gæste, hvor specialet er i fokus. At der med viden og indsigt i synshandicappet kan tilbydes et aktivt socialt liv, hvor der tages individuelle hensyn med medinddragelse af beboerne og de pårørendes ressourcer. Hvor der er en høj grad af oplevet livskvalitet og faglighed, hvor maden er sund, velsmagende og produceres i Solgavens køkken.

  Relations arbejde og måden der kommunikeres på, er meget vigtige værdier på Solgaven, hvor der er stor fokus på det gode samarbejde mellem beboerne, daggæsterne og alle andre der gæster eller samarbejder med Solgaven. Der er stor med- og selvbestemmelse hos beboerne, og der lyttes til hvad beboerne ønsker. Personalet fungerer som beboernes bindeled til omverdenen og arbejder kompenserende for synshandicappet. Metoderne i den blindpædagogiske referenceramme udvikles kontinuerligt. Herved gives de bedste mulige vilkår for beboere med et synshandicap, hvor der også lægges stor vægt på at medarbejdere og beboere også er sammen til fælles glæde. Vi fejrer og giver hverdagen et andet tvist ved enhver given lejlighed. Livet skal give mening for den enkelte og livskvaliteten skal være så høj som mulig.

  Taksten for  §104 er 731 pr. døgn. Det er kommunerne, der betaler for tilbuddet.

  Læs mere om Solgavens tilbud